BiPi’s Spirit


I’ve got that B-P spirit
right in my head, right in my head,
right in my head,
I’ve got that B-P spirit
right in my head,
right in my head to stay

I’ve got that B-P spirit
deep in my heart…

I’ve got that B-P spirit
all round my feet…

I’ve got that B-P spirit
right in my head,
deep in my heart,
all round my feet,
I’ve got that B-P spirit
all over me
all over me to stay!